produkty reseni podpora firma hledej homepage

Serialtest Async

  Serialtest

NetDecoder
 NetDecoder

Ethertest
  Ethertest

FTS4USB
USB
  ComProbe FTS4USB

SerialBlue
Bluetooth
 ComProbe BPA600

SerialBlue
NFC logo
 ComProbe NFC

 


Frontline SODERA

Frontline SODERA
Wideband Bluetooth Analyzer

ComProbe BPA 600 Bluetooth Protocol Analyzer Dual Mode

Frontline BPA600
Dual Mode Bluetooth Analyzer

ComProbe 802.11

Frontline 802.11
802.11 a/b/g/n Analyzer

Novinky

14.11.2018

Zaostřené verze SODERA - podstatně levněji pro různé vývoje na škále technologií Bluetooth (Tisková zpráva).

1.8.2017

Frontline SODERA nekompromisně analyzuje Bluetooth 5 (Tisková zpráva). Stručný souhrn médiím.

22.2.2017

Nový Bluetooth Protocol Expert System pro komplexní analýzu protokolů Bluetooth napříč vrstvami, profily, dobrou praxí a s další přidanou odborností.

15.12.2016

Nový analyzátor Frontline SODERA LE pro analýzu Bluetooth LE vč. Bluetooth LE 5.

2.3.2015

Nový analyzátor ComProbe Sodera snímá, dešifruje a dekóduje veškerou komunikaci Bluetooth ze všech kanálů souběžně. Tisková zpráva.

24.11.2014

Audio Expert System řeší potíže zvuku v Bluetooth synchroni-zovanou analýzou zvuku a protokolových rámců. Tisková zpráva.

15.05.2014

Analyzátory ComProbe BPA600 a ComProbe BPA low energy plně podporují novou specifikaci Bluetooth v 4.1 vč. low energy. Tisková zpráva.

19.08.2013

Uveden simulátor satelitů GENOS GNSS vysílající signály až 160 družic systémů GPS, Galileo, GLONASS ... Tisková zpráva pro odborný tisk.

13.05.2013

Uveden ComProbe BPA600 - nový protokolový analyzátor pro Bluetooth 4.0 vč. low energy od Frontline. Plně přenositelný a se snadnějším ovládáním. Tisková zpráva pro odborný tisk.

21.11.2012

Zahájen prodej ComProbe NFC Protocol Analyzer - protokolový analyzátor pro Near Field Communication od Frontline. Tisková zpráva (verze 1. pro odborný tisk, verze 2 pro obecná média).

Více ...  

Bluetooth Protocol Expert System

Bluetooth Protocol
Expert System
Odborník specifikací Bluetooth


Audio Expert System

Audio Expert System
Řeší potíže zvuku v Bluetooth


SODERA LE

SODERA LE
Bluetooth 5
Low Energy Analyzátor


BPA LE

Frontline BPA
low energy
Bluetooth low energy Analyzer


NFC ComProbe

Frontline NFC
Protocol Analyzer
Analyzátor NFC


Know-how
Bluetooth logo
Úvod do Bluetooth a možnosti analýzy protokolů Bluetooth Poradenství základů Bluetooth a možností analýzy jeho provozu
Nasazování elektronického podpisu v organizaci Poradenství systematického postup pro nasazování elektronického podpisu ve firmě nebo na úřadě
Nasazování elektronického podpisu v organizaci

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.