produkty reseni podpora firma hledej homepage
Ethertest ComProbe
 
Přehled
Specifikace Ethertest
Specifikace Ethernet ComProbe

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Ethertest

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » Analyzátory Frontline
 » Serialtest
 » NetDecoder
Ethertest od Frontline Test Equipment, Inc.
Ethertest

Ethertest je analyzační software plnící funkce hodnotného analyzátoru ethernetu - pro sledování a přehled provozu správci sítí, pro sledování vybraných síťových zařízení, pro řešení komunikačních potíží, pro vývoj zařízení a aplikací aj. činnosti.

S jeho instalací a ovládáním přívětivého uživatelské rozhraní si poradí i začátečníci.

Specialisté ocení ovládací a analyzační kompatibilitu řady FTS pro sledování aplikací pracujících ve smíšených komunikačních prostředích, robustnost, pružnost a rozšiřitelnost řady o uživatelsky definované protokoly a rozšiřování protokolů.

Ethertest může pracovat s vestavěným síťovým adaptérem NIC analyzačního PC, plné možnosti snímání pak získává se snadno použitelnou sondou Ethernet ComProbe.

Ethernet ComProbe

Sonda
Ethernet ComProbe

Ethernet ComProbe je nově uvedená kompaktní, přenositelná, agregující ethernetová síťová sonda, která se k analyzačnímu PC připojuje přes USB.

Nové zařízení Ethernet ComProbe je neintruzivní, pasivní a snímá obousměrný přenos dat Ethernetu na měřeném uzlu.

Sonda je určena pro činnost s analyzátory Ethertest a NetDecoder. Rovněž je kompatibilní se open source analyzátorem Wireshark.

Zapojení Ethernet ComProbe

Zapojení sondy Ethernet ComProbe
a analyzačního PC s Ethertest
pro neintruzivní měření síťového provozu

Výhody snímání s Ethernet ComProbe:
  • Sonda zachytává a agreguje obousměrny přenos dat Ethernetu. Snímaná data jsou do analyzačního PC přenesena přes jediný port USB.
  • Sonda je transparentní a neintruzivní. Analyzační PC ani sonda se na síti nevyskytují jako uzel sítě.
  • Sonda zachytává i chybné nebo poškozené rámce Ethernetu. Běžné síťové adaptéry NIC takové rámce ruší bez jakékoli indikace pro analyzační software.
  • Bez potřeby externího napájení. Sonda používá napájení z USB během snímání dat.
  • Síťové spojení je garantováno i bez připojení portu USB.
  • Sonda umožňuje snímání provozu uzlu i bez drahých switchů se správními funkcemi a bez potřeby jejich komplikovaných konfiguračních změn pro měření.
  • Zahrnuje hardwarové snímací filtry.
  • Určen pro software Ethertest a NetDecoder od Frontline.
  • Kompatibilní s open source analyzátorem Wireshark.

Hlavní uživatelé

Ethertest s Ethernet ComProbe jsou nepostradatelný nástroj pro vývojáře a správce ethernetově komunikujících produktů a sítí, instalatéry zařízení a řešitele síťových problémů.

Ethertest se zvlášť uplatní v případech, pokud jeho uživatelé potřebují pracovat se směsí ethernetových, sériových aj. topologií.

Ethertest umožňuje kratší a levnější vývojový cyklus, rychlejší a efektivnější síťové instalace a zlepšení střední doby opravy po výpadku síťových zařízení nebo výskytu síťových potíží.

Oblasti použití

Síťové statistiky LAN / ethernetu a preventivní sledování

Sledování a poznání struktury provozu si zaslouží i sítě, jejichž provoz je (zatím) bezchybný. Zjištění dlouhodobějších trendů provozu umožňuje včas přistoupit k upgradům síťového zařízení, serverů a aplikací. V případě pozdějších poruch umožňuje rychle zjistit odchylku od běžného provozu a stanovit pravděpodobný zdroj a příčinu chyby a odstranit ji.

Vlastnostmi bohatý protokolový analyzátor Ethertest nabízí srozumitelnou sadu protokolových dekódů i srozumitelné pole síťových statistik, vyžadovaných současnými správci sítí.

Protokolová analýza pro vývoj, řešení potíží a zjišťování obsahu dat

Protokolová analýza je potřebná pro řadu různých činností s ethernetovými produkty, aplikacemi a sítěmi.

Umožňuje zjemnit statistické výsledky sledování sítě, zjistit její úzká nebo přetížená místa. Při řešení potíží lze odhalit a lokalizovat i občasné a nepravidelné chyby a jejich zdroje. Je potřebná při vývoji produktů, někdy i při odstraňování potíží při jejich instalaci a konfiguraci. Je univerzálním nástrojem síťové bezpečnosti. Kromě sledování firemní LAN se hodí i pro sledování internetového provozu.

Zachycené rámce ethernetu jsou zpracovány dekodéry Ethertest, který je zobrazí v přehledné formě, s dekompozicí protokolů všech síťových vrstev, s jasnou indikací protokolových chyb a s možnostmi vyhledávání. Pohotově lze zjistit i vlastní obsah přenášených dat, jejich strukturu je uživatelskými dekódy (DecoderScript) případně možné dále rozkládat a kontrolovat.

Objem analyzovaných dat lze omezit snímacími i zobrazovacími filtry, které umožňují zaostřit sledování na jednotlivé uzly či stanice, na komunikaci dvojic (klient-server apod.) nebo na zvolené síťové protokoly.

Migrace a diverzita síťových prostředí průmyslových aplikací

Od výroby až po finančnictví nahrazují vysokorychlostní sítě ethernet pomalejší sériové datové komunikační sítě na řešení propojení přístrojů a zařízení jako jsou měříče, odčítače, snímače, transakční terminály, tovární zařízení aj. zasíťovaná zařízení.

Ethertest je ideálním nástrojem na zajištění podpory kritických činností organizací, s navazujícími analyzátory řady FTS pokrývá analýzu shodných protokolů v různých prostředích: od sériových, přes ethernet, fieldbus až po bezdrátové spoje.


Vlastnosti a výhody
Testování a analýza sítí ethernet 10/100/1000 Mbps (10/100 s Ethernet ComProbe)
Protokolová analýza internetu - TCP/IP, sítí Windows, Novell Netware, SMB a ISO CLNP
Windows XP nebo Windows 7
Člen rodiny Frontline: sériové linky, sítě ethernet, průmyslové protokoly, Bluetooth, NFC, USB ....
Uživatelské protokoly: dekódování vlastních protokolů s funkcí DecoderScript
Ethernet ComProbe: neviditelná sonda a analyzační PC pro neintruzivní snadné měření se všemi možnostmi

Pro aplikace a řešení
Sledování provozu: LAN
Analýza: komunikace síťových zařízení a aplikací pro vývoj, instalace a konfigurace
Troubleshooting: Řešení komunikačních/síťových problémů
Ověřování bezpečnosti sítě
Průmyslové aplikace: řídící systémy založené na PC, regulační a odčítací systémy v energetických aj. sítích, kreditní, kartové a pokladní terminály, loterijní a herní zařízení, signální a přepínací zařízení v dopravě, mobilní a bezdrátová komunikace
Internet aj. datová komunikace

Hlavní uživatelé
Inženýři a vývojáři: levnější, rychlejší a kvalitnější vývoj
Technici: vyšší efektivita insta- lace a konfigurace zařízení
Správci: předcházení a odstraňování závad a výpadků
Bezpečnostní manažeři: univerzální nástroj pro sledování síťového provozu a bezpečnosti
 

Součást rodiny analyzátorů Frontline

Serialtest Async je členem řady datově komunikačních protokolových analyzátorů a testérů FTS (Frontline Test System), jejichž jádrem je dekódovací engine FTS (CPAS) pro analýzu protokolů až do bitové úrovně. FTS je vysoce flexibilní a robustní technologie, umožňující udržovat dekódy existujících protokolů, provádět jejich rozšiřování při revizích a změnách, rychle vytvářet a přidávat nové protokoly podle poptávky trhu.

Funkci analyzátorů řady FTS lze s použitím volby FrameDecoder rozšířit i o dekódování uživatelsky definovaných proprietárních protokolů, nebo rozšíření existujících dekódů protokolů. Pro jejich vytvoření lze využít i služby Frontline nebo konzultace AxonNet.

FTS poskytuje vypracované uživatelské rozhraní, optimalizované pro zobrazování analyzovaných dat, efektivní ovládání a práci. Obdobný způsob ovládání analyzátorů zkracuje dobu zaučení uživatelů, kteří pracují se směsí protokolů nebo prostředí: od sériových linek přes automatizační protokoly, síťový ethernet až po bezdrátový Bluetooth.

 
Vlastnosti a výhody
Architektura FTS / CPAS profesionální kvalita analyzátorů
Čtvrtstoletí zkušenosti s dekódy
Robustní engine pro dekódy protokolů, jejich údržbu a rozšiřování
Možnost rozšíření o uživatelsky definované dekódy
Přátelské uživatelské rozhraní
Ovládání: Rychlé zvládnutí + jiné analyzátory Frontline


 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.