produkty reseni podpora firma hledej homepage
GENOS GNSS
 
Přehled
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Technická podpora
 » On-line help (fte.com)UPOZORNĚNÍ!

Od r. 2017 je produkt nabízen pouze nezávazně.

V případě zájmu nás kontaktujte.


ComProbe BPA600
GENOS GNSS Satellite Simulator

GENOS™ GNSS - simulátor satelitů

Dokonalá vysoce-výkonná testovací platforma GNSS

GENOS™ GNSS je vysoko-dynamický, vícekanálový emulátor satelitních signálů globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), který může být použit pro testování jakéhokoli produktu, který obsahuje funkci satelitní navigace.

Může být konfigurován pro emulaci satelitních signálů z až 160 satelitů současně, viditelných pro přijímač GNSS, jako by se přijímač nacházel na kterékoli poloze na světě, v jakémkoli čase (vč. minulosti a budoucnosti) a vč. případného pohybu podle jakékoli trajektorie pohybu.

Má extrémně vysokou četnost aktualizací - každou jednu milisekundu, což mu unikátně umožňuje podporovat vysoce-dynamické trajektorie.

Nahrazuje velmi drahé testování v terénu poskytnutím spolehlivé generace, záznamu a přehrávání signálů GNSS.

 • jednokanálové a vícekanálové,
 • více konstelací,
 • v reálném čase,
 • od konce ke konci.

Simulátor GENOS GNSS emuluje signály z jedné nebo více následujících satelitních konstelací (podle pořízené licence):

 • GPS,
 • Galileo,
 • GLONASS,
 • COMPASS,
 • GAGAN,
 • SQAZZ,
 • SBAS,
 • WAAS,
 • EGNOS.

Způsoby použití GENOS

Simulátor Genos GNSS pomáhá uživatelům s hodnocením výkonnosti, vlastností a přesnosti přijímače GNSS, včetně funkcí:

Time To First Fix /TTFF/ (Čas pro první fix)

Čas potřebný pro úvodní příjem satelitních signálů s navigačními daty a následující výpočet pozice (rovněž nazýváno fix).

Acquisition Sensitivity (Citlivost akvizice)

Specifikuje minimální úroveň signálu (dBm) při níž přijímač GNSS může úspěšně provést studený start s TTFF ve specifikovaném časovém rámci.

Tracking Sensitivity (Citlivost sledování)

Specifikuje minimální úroveň signálu (dBm) při níž určitý přijímač GNSS může úspěšně udržet poziční fixaci v rámci určeného stupně přesnosti.

Location Accuracy (Přesnost místa)

Specifikuje odchylku mezi pozicí místa, kterou GENOS emuluje a kterou přijímač detekuje.

Navíc k výše uvedeným vestavěným testům, které můžete spustit okamžitě, Vám GENOS poskytuje skriptovací volby pro vytvoření vlastních testovacích konfigurací, které spouští, zastavují, zvyšují a snižují zeslabení a simulují různá dynamická prostředí běžná v automobilech, letadlech, u chodců a při jiných způsobech dopravy nebo pohybu. Uvedené uživatelské testovací konfigurace mohou být definovány pomocí uživatelského rozhraní GENOS, nebo pomocí skriptovacího souboru.

Architektura testování

GENOS schéma

Symbolické zobrazení měření v tzv. plné smyčce.

 

GENOS PC: běží na něm uživatelské rozhraní software GENOS, umožňující konfigurovat systém GENOS, definovat a vykonávat testy a vyhodnocovat výsledky. GENOS PC může být připojeno k internetu pro účel podpory zobrazování trajektorie pomocí Google Earth Map™.

GENOS Simulátor: jednotka vysoko-výkonného generátoru RF signálu GNSS.

Přijímač GNSS: přijímá průběžně vysílané satelitní signály a vypočítává pozici uživatele. Přijímač může přijímat signál ze simulátoru nejen přes RF kablík, ale i pouze ze vzduchu. Přijímač může dále být pro vyhodnocování měření připojen ke GENOS PC volitelným USB kablíkem.

Testování s GENOS pro úspory a rychlejší vývoj

Testování přijímačů satelitní navigace GNSS (Globální Navigační Satelitní Systém, v češtině též Globální družicový polohový systém) a jejich funkcionality vestavěných do vašich zařízení může být obtížné, zejména pro celosvětové trhy, v nichž se využívá více satelitních konstelací.

Simulátor satelitů Genos GNSS tento úkol zjednodušuje a poskytne Vám informace s přesností, na kterou se můžete spolehnout.

Flexibilita a vlastnosti jeho výkonného, snadno použitelného, intuitivně ovladatelného softwaru z něj vytváří ideální nástroj pro vývoj produktů, pro jejich ověřování a pro testovací prostředí.

<< Přehled | Specifikace >>

Vlastnosti a výhody
Rychlost a přesnost:
1 ms změny znamenají dynamickou simulaci satelitního provozu v reálném čase.
Použitelnost a pokrytí: ověřujte mnoho přijímačů GNSS včetně GPS, Galileo, GLONASS a další...
Úspora času a peněz: ve vývoji, testování a nasazování produktů, snadno integrovatelné do testovacích prostředí, úspora času a nákladů na cestování v terénu.
Buduj na existujících mapách: a logických strukturách s použitím rozhraní Google Earth™.

Výkonný a flexibilní: ovládejte všechny parametry satelitů vč. úrovní výkonu a výstupní úrovně RF signálů.

Jemné řízení: všech parametrů satelitů vč. úrovně výkonu a výstupní úrovně RF signálu.

Tenký výrobní faktor: Mnoho funkcionality v 1U roštu.
Prvotřídní: průmyslová stabilita, kvalita a spolehlivost.

 

Pro aplikace a řešení
  Pro vývoj a dokonalé ověřování činnosti a kvality mnoha druhů přijímačů GNSS:
Čas pro první fix.
Citlivost akvizice.
Citlivost sledování.
Přesnost místa.

Fluktuace signálu:

- automobil,

- letadlo,

- chodec, aj.

Skripty s parametry:

- zeměpisná výška,

- zeměpisná délka,

- nadmořská výška,

- čas a interval,

- trajektorie pohybu.

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.