produkty reseni podpora firma hledej homepage
Frontline SODERA LE
 
Přehled
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt
 » SODERA LE axonnet.eu

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » ComProbe 802.11

 Blízké produkty
 » Přehled pro Bluetooth
Frontline SODERA LE - Bluetooth Low Energy Protocol Analyzer

SODERA Low Energy

SODERA LE Bluetooth® low energy Protocol Analyzer je širokopásmový protokolový analyzátor schopný snímat všech 40 kanálů Bluetooth Low Energy současně a přenášet všechny detekované datové rámce do software Frontline pro analýzu, zobrazení a další zpracování.

» Frontline SODERA LE na axonnet.eu
   (aktuální 8/2017 popis vč. videí funkcí [EN]).

Připraven na cestu vpřed!

Bluetooth low energy je jedinečně vhodná bezdrátová technologie pro inženýry a vývojáře zařízení „Internetu věcí“ (Internet of Things).

Jelikož však rozvoj specifikací Bluetooth, zejména v low energy, nastává prakticky každý den, je kriticky důležité být schopen debugovat nejnovější přijaté a vznikající profily a protokoly.

Při návrhu protokolového analyzátoru Frontline SODERA LE pro Bluetooth Low Energy bylo na tyto uživatele od počátku myšleno.

SODERA LE používá softwarově definované rádio, což umožňuje pružnost v pokračování podpory změn specifikací.

Je vyladěn pouze pro snímání rámců Bluetooth low energy v pásmu 2.4 GHz, což umožňuje vývojářům internetu věcí se soustředit pouze na ta data, která potřebují.

Pro vývoj a provoz konkurenceschopných zařízení potřebujete prostředek, který je tak aktuální, jako jsou nejnovější specifikace Bluetooth.

Technologie, které mohou těžit z výhod vyšší rychlosti, delšího dosahu, vyhýbání se interferencím, nižší latence aj. posledních inovací Bluetooth.

Pracujte rychleji / Pracujte chytřeji

Se SODERA LE můžete analýzu zrychlit. Je vystavěná na výkonném software Frontline, který používají inženýři z celého světa pro vývoj a rychlé řešení potíží zařízení s Bluetooth.

Použijte pohledy Bluetooth Timeline (časová osa Bluetooth), Message Sequence Chart (posloupnost zpráv), Packet Error Rate Statistics (chybovost rámců, tzv. PERStat) a Frame Display (pohled na dekódované rámce) pro řešení úloh jako jsou:

» odstupy mezi rámci (Inter-frame Spacing),

» nedostatečná propustnost (Insufficient Throughput),

» výběr druhů a velikosti rámců (Packet Type Selection and Packet Size),

» spotřeba energie a její efektivní využití (Power Consumption and Efficient Power Use),

» časování a prostředí (Timing and Environment Issues),

» technologie Mesh a internetu věcí (Mesh Technology and IoT).

Frontline

Frontline má mnoholetou historii s vývojem a zlepšováním své věhlasné rodiny protokolových analyzátorů.

S analyzátory Frontline může dekódovat a dešifrovat komunikační proudy mezi zařízeními Bluetooth v reálném čase. Podporujeme všechny oficiální existující profily Bluetooth a poskytujeme i mnoho navíc.

Tento výkonný nástroj zahrnuje roky zkušenosti Frontline s technologií Bluetooth a s nejlepšími dekódy na planetě.

<< Přehled | Specifikace >>

Vlastnosti a výhody
Snímá ze vzduchu: snímá všechny kanály LE přenášené vzduchem v pásmu 2.4 GHz.
Všechny verze LE: dekódovány všechny specifikace LE - Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2 a 5, připravované a navrhované vlastnosti v low energy.
Všechny profily a protokoly: podporuje všechny profily a protokoly LE od Bluetooth SIG.
Podpora Mesh: technologie CSRMesh a Bluetooth mesh.
Pro nové funkce LE: 2 Mbps, rozšíření inzerce (advertising), dlouhý dosah (long range) aj. klíčové updaty.
Snadný, výkonný a intuitivní: analyzujte a odstraňujte potíže pomocí známého software Frontline, s povědomými pohledy na data.
Mnohonásobná spojení: intuitivní analýza mnohočetných bezdrátových zařízení a spojení.

Snímání připojeného zařízení: vestavěné zeslabování pro řízené (připojené) snímání v zašuměných prostředích.

Řízení zisku: automatické řízení zisku i uživatelsky konfigurované nastavení zisku.
Malé rozměry: přenositelnost pro použití v terénu.

 

Pro aplikace a řešení
Vývoj, ladění, debugování, ověřování, kvalifikační cykly.
Low Energy Bluetooth.
Měření provozu i mnoha zařízení
Velké i vícenásobné PICONETyProspekt SODERA LE
(r. 2016 - anglicky)

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.