produkty reseni podpora firma hledej homepage
Serialtest
 
Přehled
Funkce software
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » Sériové adaptéry

 Blízké produkty
 » Přehled Frontline
 » NetDecoder
Serialtest Async od Frontline Test Equipment, Inc.
 

Analýza na úrovni znaků a signálů

Události /Event Display/

V okně Events (Události) se zobrazují okamžiky výskytu jednotlivých znaků i změn řídících signálů sériového hardwarového rozhraní, jak po sobě v čase následovaly.

S každým zachyceným znakem se uchovávají informace:

  • časové značky,
  • stav řídících signálů,
  • chybové stavy.

Hodnota každého znaku je zobrazena v hexa, desítkové, osmičkové a binární soustavě a dále v některé abecedě ASCII, EBCDIC nebo Baudot.

V okně lze rovněž spočítat časový rozdíl uvnitř zvoleného intervalu událostí.

Uživatel může otevřít více oken Event Display, pro různé časové úseky nasnímaných dat, současně.

Pomocí funkce Find lze v živých nebo nasnímaných datech vyhledat různé události zadané podle vzorce.

Pomocí funkce Export lze data událostí nebo rámců vyexportovat do textových nebo tabulkově procesorových formátů (Excel, Access, oddělení čárkou...). K dispozici je i program v C++, který demonstruje použití API schopného číst binární exportovaný soubor.

Breakout Box

Okno Breakout Box slouží jako softwarová náhrada tradiční hardwarové krabičky s LED diodami, zařazené do měřeného obvodu.

V okně se výhradně živě zobrazuje stav jednotlivých řídících signálů z RS-232: DTR, RTS, CTS, DSR, CD a RI.

Navíc se formou stavového diagramu zobrazuje i čerstvě nedávný průběh těchto signálů.

 

Signály

V okně Signal Display lze prohlížet stav všech řídících signálů nikoli nutně živě, ale k určité události v nasnímaných datech, popř. za celá nasnímaná data.

Funkcí "Snap To" se časový kursor přesune na nejbližší změnu signálu.

Okna Signal Display a Event Display jsou, jako všechny náhledy na data, vzájemně synchronizovány. Tzn., že můžete mít otevřena obě okna současně a prohlížet si stejný rozsah událostí. Výběr intervalu událostí v jednom okně způsobí výběr stejného intervalu v okně druhém.

Statistika

Okno Statistics poskytuje pro živá nebo nasnímaná data součty zahrnující:

  • znaky,
  • chyby,
  • znaky za sekundu,
  • procenta využití (utilization).

K dispozici jsou tři pohledy na statistiku. První je pro celé sezené, druhé pro data ve snímacím bufferu a třetí, který můžete být kdykoli resetován.

 

Analýza na úrovni rámců (paketů)

Znaky nemusí, ale při současných datových přenosech často budou, vytvářet datové rámce. Rámce mohou zapouzdřovat rámce dalších, vnořených protokolů (např. rámce protokolu PPP mohou zapouzdřovat protokoly TCP/IP). I pokud datový proud netvoří rámce, přesto bývá dělitelný na tzv. zprávy (např. řádka znaků oddělená koncem řádky).

Pro prohlížení dat v kontextu rámců (zpráv) je vytvořeno okno Frame Display, které zobrazuje seznam rámců a každý rámec zvlášť a strukturovaně.

Pohled na rámce /Frame Display/

Umožňuje analyzovat data na různých úrovních granularity od úrovně zastřešujících rámců, přes případné vnořené rámce a dekódované parametry jejich hlaviček, až po jednotlivé byty a bity přenášených dat.

Okno je synchronizováno s oknem Event Display a popř. též Signal Display.

Okno sestává ze tří panelů:

  • souhrn (Summary Pane) v horní části,
  • dekódy (Decode Pane) vlevo dole,
  • data (Data Pane) vpravo dole, který je dělen na zobrazení binární, hexa a znakové.

Velikost panelů je možné vzájemně elasticky upravovat tak, aby co nejlépe sloužily aktuálním potřebám uživatele.

Souhrn - panel /Summary Pane/

V souhrnném panelu se zobrazuje každý rámec (zpráva) právě na jeden řádek. Jsou obsaženy hlavní dekódované pole hlaviček podle zvolené úrovně protokolů.

Výběr řádky (rámce, zprávy) uživatelem v souhrnném panelu způsobí podrobné zobrazení v dekódovacím (Decode Pane) a datovém (Data Pane) panelu. Všechny tři panely jsou vzájemně synchronizovány a zvýraznění určitého množství dat v jednom panelu (např. v Decode Pane) způsobí jejich zvýraznění v ostatních.

Rámce obsahující chyby jsou zobrazeny v červené barvě.

Informace ze Summary Pane mohou být exportovány do formátu CSV a z něj importovány do tabulkového procesoru nebo jiného programu pro provádění sofistikovaných statistických nebo jiných analýz protokolů.

Dekódový panel /Decode Pane/

V dekódovém panelu (Decode Pane) jsou zobrazena hlavičková pole ze záhlaví rámce, úroveň po úrovni ve stromové struktuře, pro každý v datech zjištěný a dekódovaný protokol.

Výběrem rámce v Summary Pane se zobrazí odpovídající data v Decode Pane. Do nižších úrovní protokolů se zde lze "zavrtat" rozkliknutím uzlů ve stromu dekódů a provádět hledání příčin problémů (troubleshooting).

Každý protokol a hodnoty jeho parametrů v hlavičkových polích jsou zobrazeny srozumitelným a úsporným popisem.

Výběr hlavičkového pole v Decode Pane způsobí automatické zvýraznění dat v binárním, hexa a ASCII panelech.

Současně se zvýrazní i odpovídající bity/byty v ostatních panelech a v ostatních oknech, včetně okna Event Display.

Filtry protokolů záložkou /Tab Filters/

Na horní straně Summary Pane se formou záložek automaticky zobrazí všechny dílčí protokoly, zjištěné v nasnímaných datech.

Kliknutím na některou záložku se okamžitě vyfiltrují pouze ty rámce, které odpovídající protokol obsahují.

Použití filtrů záložkou je uživatelsky velmi rychlé i snadné a umožňuje se rychle zavrtat ke zdroji potíží.

Rychlé filtry /Quick Filters/

Okno Quick Filters (Rychlé filtry) je vyvolatelné z okna Frame Display a poskytuje další výkonnou a přitom snadnou možnost zahrnout/vyloučit/skrýt rámce (zprávy) které obsahují určitý protokol.

Je rovněž možné použít vlastní Named Filters (Pojmenované filtry).

 

 

Vyhledávání na úrovni rámce /Frame Level Search/

Pomocí okna Find (Vyhledávání) lze prohledat živá nebo nasnímaná data a rychle se v nich přesunout k problematickým oblastem nebo na potřebný rámec.

Na úrovni rámce může funkce Find 1) prohledat text dekódu na zadaný řetězec, 2) vyhledat chyby a 3) omezit prohledávání na stranu DTE nebo DCE.

Datové vyhledávání lze rovněž provádět v kontextu výše uvedeného okna Event Display na znakové úrovni.

 

 

 

Pro více zkušeností s uživatelským rozhraním Serialtest můžete downloadovat demoverzi.

<< Přehled | Funkce software | Specifikace >>

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.