produkty reseni podpora firma hledej homepage
Serialtest
 
Přehled
Funkce software
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » Sériové adaptéry

 Blízké produkty
 » Přehled Frontline
 » NetDecoder
Serialtest Async od Frontline Test Equipment, Inc.

Specifikace

Vlastnosti a funkce

Snímání dat (záznam)
 • snímaná data zahrnují datové bajty, řídící signály a podmínky chyb,
 • snímání dat do RAM nebo přímo na disk,
 • velikost záznamu omezena pouze velikostí paměti nebo disku,
 • vlastnost reverzace bitů umožňuje změnit význam prvního bitu (nejvýznamnější - MSB, nejméně významný - LSB).
Zobrazování dat
 • data mohou být analyzována v reálném čase s pomocí oken zobrazení události (Event Display), rámce (Frame Display), signálů (Signal Display), "LED krabička" (Break Out Box) a statistiky (Statistics),
 • více vzájemně synchronizovaných oken může být zobrazeno zároveň,
 • znaková úroveň záznamu je zobrazena buď ve formátu rozdělené řádky DTE nad DCE, nebo v jediné řádce promíchaně,
 • znaky mohou být zobrazeny v ASCII, EBCDIC nebo Baudot,
 • netištitelné znaky jsou zobrazeny s pomoci hexa nebo mnemoniky.
Hledání v datech
 • na znakové úrovni: časové značky, řídící signály, chyby a vzorky (možné se žolíky na úrovni bitu, nibble a bajtu),
 • na úrovni protokolových rámců: podle dekódovaných textů, s nebo bez žolíků.
Zobrazovací filtry
 • parametry filtrů zahrnují protokol, datový vzorek a pokročilý režim pro složité filtry,
 • unikátní "zavrtávací se" vlastnost FTS se zjemňováním nových filtrů při zachování předchozích pohledů na data.
Zobrazení statistiky
 • celkový počet z DTE a DCE pro znaky, rámce, události, chyby,
 • průměry DTE a DCE znaků/s a procent využití,
 • tři pohledy na statistiku: pro celé sezení, pro buffer a pro volně nulovatelné čítače.
Zobrazení řídících signálů
 • okno "krabičky LED" (Break Out Box) zobrazuje v reálném čase aktuální stav a časové diagramy stavů signálů (ala ticker),
 • časové diagramy umožňují srovnat zachycené okamžiky přechodů signálů ve vztahu k nasnímaným datovým znakům.
Vysílání dat (pouze v režimu SPY)
 • datové řetězce nebo soubory mohou být vysílány jednorázově, opakovaně, nebo nepřetržitě,
 • vložené prodlevy vysílání dat lze škálovat v násobcích milisekund, sekund nebo minut,
 • řídící signály lze nastavovat on/off.
Časové značky
 • zobrazení absolutního i relativního časování událostí,
 • vypočítává časové intervely mezi událostmi (delta čas) a datovou rychlost,
 • rozlišení značek s přesností lepší než 1 mikrosekunda.
Správa konfigurace
 • konfigurace I/O, protokolových stacků a filtrů může být uložena pro budoucí znovupoužití,
 • podporuje uživatelsky definované protokolové stacky.
Nápověda
 • srozumitelná on-line nápověda poskytuje úplný návod pro ovládání,
 • příručka Quick Start Guide pro rychlé uvedení do provozu,
DecoderScript (součást analyzátoru)
 • rychlé vytvoření uživatelských dekódů pro proprietární protokoly a rozšíření existujících protokolových dekódů.

Balení Serialtest pro RS-232

Součástí dodávky Serialtest je:

 • aktuální verze software s licencí na datovém nosiči, vč. funkcionality DecoderScript (uživatelsky definované dekódy pro vlastní protokoly apod.) a jednoroční Premium Maintenance,
 • sonda RS-232 ComProbe II,
 • 6" kablík USB pro připojení sondy,
 • Kablík Y pro RS-232.
 • 6" prodlužovací kablík RS-232,
 • 2ks adaptéry 25/9 pinů pro RS-232,
 • brašna pro přenášení všech složek analyzátoru.

Balení Serialtest pro RS-422 a RS-485

Součástí dodávky Serialtest je:

 • aktuální verze software s licencí na datovém nosiči, vč. funkcionality DecoderScript (uživatelsky definované dekódy pro vlastní protokoly apod.) a jednoroční Premium Maintenance,
 • sonda RS-422/485 ComProbe s připojovacím kablíkem na port USB,
 • brašna pro přenášení všech složek analyzátoru.

Systémové požadavky

Minimální požadavky na PC
 • Pentium PC 1GHz nebo rychlejší.
 • Windows XP (32-bit) nebo Windows 7 (32-bit nebo 64-bit).
 • 2GB RAM.
 • 50 MB volného místa na disku.
 • USB 2.0 port - pro RS-232 ComProbe II, anebo pro RS-422/485 ComProbe.
 • Jeden sériový port (volitelně) - pro režimy Spy, zdroj DTE nebo zdroj DCE.

Technická specifikace

Datová rozhraní

'RS-232 ComProbe II' - RS-232/V.24 při asynchronní komunikaci;
'RS-422/485 ComProbe' - RS-422/485 při asynchronní komunikaci; V.35/36/10/11 a X.21 rozhraní podporována volitelnými sériovými kartami nebo konvertory.

Datové rychlosti do 921.6 Kbps softwarově, včetně podpory uživatelsky definovaných datových rychlostí.
Operační režimy

Vždy: Monitor DTE, monitor DCE, monitor DTE+DCE.

Režimy Spy, zdroj DTE a zdroj DCE pouze při vnitřní analýze na vestavěných sériových portech měřícího PC.

Komunikační režimy Asynchronní.
Bitové pořadí LSB (normální) nebo MSB (reverzní) jako první bit.
Podporované protokoly

Modbus ASCII, Modbus RTU (pro analýzu jiných průmyslových protokolů viz NetDecoder).

Async PPP, PPP, SLIP, Saia-Burgess S-Bus, TCP/IP včetně ARP, RARP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, NBDS, NBNS, NBSS, SMTP a UDP.

Uživatelsky definované protokoly pomocí DecoderScript.

Řízení toku Softwareové (včetně uživatelsky definovaných znaků Xon/Xoff), hardwareové (RTS/CTS a DTR/DSR).
Znakové sady ASCII, 7-bit ASCII, EBCDIC, Baudot.
Parita Žádná, sudá, lichá, značka, mezera.
Délka slova (znaku) 5, 6, 7, nebo 8 bitů.
Stop bity 1, 1.5, nebo 2 bity.
Časové značky Absolutní a relativní časové značky; podmikrosekundové rozlišení
Přidané funkce Režim SPY, funkce DecoderScript, 1 roční Premium Maintenance.

<< Přehled | Funkce software | Specifikace >>

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.