produkty reseni podpora firma hledej homepage
ComProbe FTS4USB
 
Přehled
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky

 Blízké produkty
 » Přehled Frontline
 » Serialtest
 » ComProbe BPA500


UPOZORNĚNÍ!

Od r. 1/2017 jsou výroba a dodávky analyzátoru FTS4USB zrušeny.

Pro náhradu nás kontaktujte.


FTS4USB od Frontline Test Equipment, Inc. - protokolový analyzátor USB
ComProbe USB II

ComProbe FTS4USB je vysokorychlostní pécéčkový analyzátor komunikace rozhraním USB 2.0, který umožňuje analyzovat probíhající komunikaci dvěma způsoby, které lze s výhodou použít i současně a kombinovat:

  1. Vnější pohled: pomocí USB ComProbe II snímáte data z hardwarového rozhraní USB.
  2. Vnitřní pohled (režim SPY): pomocí režimu SPY zjišťujete, jaká data aplikace v PC skutečně přijímá a vysílá.

Obě instance analyzátoru lze mít spuštěny současně. Zkušenost výrobce analyzátoru vyjevuje, že mnoho potíží se nejúčinněji zjišťuje pomocí živé analýzy s vícenásobnými místy sledování.

"Živě" znamená rychlé debuggování a ověřování

FTS4USB zjednodušuje pochopení provozu na obvodu USB tím, že současně snímá, dekóduje, zobrazuje, filtruje a detekuje data a jejich chyby živě a v reálném čase. Jiné analyzátory USB tímto způsobem nepracují. Představte si, například, debugování polohovacího zařízení s USB. Se FTS4USB uvidíte datové rámce zobrazovat živě v reálném čase, se změnou polohy. S jiným analyzátory byste museli data nasnímat a až následně přehlédnout zaznamenaná data. FTS4USB analýzu zrychluje, neboť tento mezikrok odpadá.

Odstraňte hádání z práce s USB: živě!

Snadnost zasunutí zařízení s USB s okamžitým vyvoláním jeho funkce je svkělá vlastnost pro uživatele. Jako softwarový nebo hardwarový vývojář nebo zkušební inženýr však víte, že tato snadnost skrývá komplikované pozadí. Po obvodu se vyměňuje mnoho dat a dochází k tomu rychle. Potřebujete nástroj, který vám poskytne náhled na obvod USB, abyste mohli určit, k čemu přesně dochází. Klíčové je použít analyzátor, který vám ukáže to, co chcete vidět, a tehdy, když to potřebujete vidět. Příliš mnoho dat a jste zahlcen, příliš málo a jste ponechán v hádání.

Použití FTS4USB s vestavěnými (embedded) zařízeními

Externí sonda USB ComProbe lze použít i pro zjišťovaní odeslaných a přijatých dat mikrokontrolery vestavěných (embedded) zařízení s USB.

Hlavní uživatelé

FTS4USB je nenahraditelný nástroj pro vývojáře datových komunikačních produktů, periferií, integrátory, řešitele potíží síťové a datové komunikace.

Analyzátor umožňuje kratší dobu vývojových fází zařízení a aplikací datové komunikace a lepší kvalitu vývoje. Tím se snižují náklady na vývoj a zlepšují vlastnosti výsledku vývoje. Analyzátor umožňuje rychlejší a efektivnější provádění instalací, rychlejší odstraňování závad a poruch - zlepšení střední doby výpadků.


Vlastnosti a výhody
Protokolová analýza USB pro Low, Full i High Speed v reálném čase a živě
Windows XP nebo Windows 7
Současné snímání měřených dat vnější i vnitřní
Chybná data přehledně indikována červeně
Uživatelsky definované protokoly pomocí FrameDecoder
USB ComProbe II - sonda nevyžaduje zvláštní napájení

Pro aplikace a řešení
Hlavní rozhraní PC pro současné periferie PC
Měření Blueotooth na HCI a komunikace mobilními telefony
Přenosy mobilními telefony
Ukládací zařízení
Polohovací zařízení
Tiskárny, skenery aj. periferie
Internet aj. datová komunikace
Zdravotní aj. zařízení

Hlavní uživatelé
Vývojáři software i hardware USB pro komunikaci: levnější, rychlejší a kvalitnější vývoj
Vývojáři embedded zařízení
Zkušební inženýři a integrátoři
Prospekt FTS4USB
(anglicky, r. 2012) 

Součást rodiny Frontline

ComProbe FTS4USB je členem řady datově komunikačních protokolových analyzátorů a testérů FTS (Frontline Test System) / CPAS, jejichž jádrem je engine FTS/CPAS pro dekódování protokolů až do bitové úrovně. FTS je vysoce flexibilní a robustní technologie, umožňující udržovat dekódy existujících protokolů, provádět jejich rozšiřování při revizích a změnách, rychle vytvářet a přidávat nové protokoly podle poptávky trhu.

Analyzátory řady FTS je s pomocí funkce FrameDecoder dokonce možné doplňovat o uživatelsky definované dekódy proprietárních protokolů nebo rozšíření existujících protokolů.

FTS poskytuje vypracované uživatelské rozhraní, které se ovládá intuitivně a šetří čas - data jsou prezentována vysoce organizovaným a snadno čitelným formátem. Uživatelé mohou nalézt chyby během vteřin namísto hodin.

Rámcově jednotný způsob ovládání všech analyzátorů zkracuje dobu zaučení těch inženýrů aj. pracovníků, kteří pracují se směsí protokolů nebo síťových topologií jako jsou např. sériové datové linky a síťové prostředí ethernet LAN.

 
Vlastnosti a výhody
Architektura CPAS, profesionální kvalita analyzátorů
Čtvrtstoletí zkušeností s dekódováním
Robustní engine pro dekódy protokolů, jejich údržbu a rozšiřování
Možnost rozšíření o uživatelsky definované dekódy
Přátelské uživatelské rozhraní
Rychlé zvládnutí ovládání a přechod k analýze jiných prostředí


 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.