produkty reseni podpora firma hledej homepage
Nasazování elektronického podpisu v organizaci
 
Přehled

 Kontakt
 » Kontakt

Nasazování elektronického podpisu v organizaci

Nasazování elektronického podpisu v organizaci

Know-how pro společnosti a úřady

Jsme konzultačními průvodci systematickým nasazením elektronického podpisu v organizaci.

Rámec projektu - Podpisové schéma - Formát dokumentů - Formát podpisu - Obsah (kvalifikovaného) certifikátu - Vytváření a ověřování elektronického podpisu aplikací - Bezpečná stanice - Aplikační platforma, aplikace, úložiště - Bezpečnostní předmět - Certifikační autorita - Autorita časového razítka - Kontrolní fáze - Správa certifikátů - Organizační předpoklady postupů - Personální bezpečnost - Hlavní formalizované postupy - Upravy vnitřních předpisů - Změny pracovní smlouvy - Dokumentace - Předpoklady prostředí - Fyzická bezpečnost - Nasazení pilotní - Plné nasazení - Návaznosti a návazné systémy.

Naše maxima nasazení elektronického podpisu

Elektronický podpis má v aplikacích nahradit vlastnoruční podpis, přitom mít vlastnosti a poskytovat:

  • Právní přípustnost.
  • Důkaz o projevu vůle.
  • Nezneužitelnost.

Adresáti poradenství

  • Veřejná správa a veřejná moc: úřady, soudy.
  • Soukromé společnosti a subjekty.

Máte zájem o naše služby:

  Zavolejte nám Telefonek  

 

Elektronický podpis je důkaz ! Proti Vám, nebo pro Vás?
Vaše Rizika
Zfalšování nebo podsunutí elektronického podpisu
Podepsané dokumenty nebudou mít dlouhodobou platnost
Vynaložení nákladů na technologie, které nebudou schopny splnit vaše potřeby
Množství nejasností ochromující jistotu vašeho jednání
Organizace a postupy: řešení vnitřních struktur, organizace a metodik.

Know-how
Bezpečné vyhovění legislativním požadavkům pro vyloučení pochybení.
Omezení rizik z nesprávné implementace nebo postupů.
Elektronizace dokumentů a komunikace s ohledem na krátkodobé i dlouhodobé přínosy.
Živá znalost přizpůsobující se podmínkám vaší organizace.
Aktuální a v kontextu ČR.
Neutrální vůči výrobcům, dodavatelům, certifikačním autoritám i regulátorům.

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.