produkty reseni podpora firma hledej homepage
Frontline SODERA
 
Přehled
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt
 » SODERA na axonnet.eu

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » Audio Expert System
 » ComProbe 802.11

 Blízké produkty
 » Přehled pro Bluetooth
ComProbe BPA600

Sodera

Frontline Sodera, širokopásmový (wideband) protokolový analyzátor Bluetooth, zahrnuje výkonný software Frontline a hardwarovou jednotku Sodera.

Po jediném stisku ComProbe Sodera snímá všechny kanály Bluetooth přítomné ve vašem prostředí. Úplně a zlehka.

Můžete vidět přítomnost každého zařízení a spojení ve vzduchu, klasického BR/EDR i low energy Bluetooth, včetně provozu před spojením a párováním SSP. Pak si kdykoli vyberete spojení Vašeho zájmu pro dešifrování a debugování. Některé scénáře vyžadují vyšší zaostření. Pro tyto případy vám ComProbe Sodera poskytuje pružnost práce pouze s těmi spojeními, o které se zajímáte, bez rozptylování jinými.

Je skutečně nejlepším ze všech světů: širokopásmový (wideband) protokolový analyzátor, který pracuje způsobem, jakým potřebujete.

Pozn.: tato stránka popisuje plnou variantu analyzátoru SODERA. Kontaktujte nás prosím pro určení, která varianta je pro Vás optimální a jaké vlastnosti podporuje.

» Frontline SODERA na axonnet.eu
   (aktuální 8/2017 popis vč. videí funkcí).

Rozšiřte svůj pohled – Vizte všechno!

S ComProbe Sodera, širokopásmovým (wideband) protokolovým analyzátorem Bluetooth, vidíte veškerý provoz Bluetooth na všech kanálech - vše, co je ve vzduchu!

Vidíte i dotazovací (inquiry) a spojovací (paging) rámce v souvislosti s ostatními rámci klasického i low energy Bluetooth (tj. Bluetooth Smart i Smart Ready). Vidíte je všechny souběžně, jak nastávají.

» Snímá celé pásmo 2.4 GHz ISM.

» Snímejte ihned, dešifrujte a dekódujte později (nebo živě).

» Vestavěný bateriový modul pro nepřetržitý provoz. Analyzátor Comprobe Sodera pokračuje ve snímání dat i v případě, že napájení je přerušeno nebo není vůbec přítomno.

» Využívá výkonný software ComProbe, který používají inženýři z celého světa pro vývoj a rychlé odstraňování potíží svých zařízení Bluetooth Smart a Smart Ready.

» Pracuje s modulem Bluetooth Audio Expert System pro snadné odstraňování audio potíží, které vznikají v korelaci s protokoly Bluetooth.

» Plně podporuje Bluetooth 4.2. Používá softwarově konfigurovanou rádiovou techniku pro snadné změny a updaty s budoucími verzemi Bluetooth.

» Každý kanál Bluetooth a všechny druhy rámců jsou snímány souběžně, během svého nastávání:

  • Veškerý provoz před spojením: spojovací a dotazovací rámce (paging, inquiry) i posloupnosti kmitočtových přeskoků (frequency hopping sequence).
  • Veškeré rámce Bluetooth Smart Ready („Classic“ – BR/EDR).
  • Veškeré rámce Bluetooth Smart (low energy – LE).
  • Jak rámce Bluetooth Smart (low energy), tak rámce Smart Ready (klasické Bluetooth) jsou zobrazeny současně v jediném koexistenčním pohledu.

Přenositelný a snadno použitelný

Nikdy zde nebyl všestrannější a snadněji použitelný protokolový analyzátor Bluetooth. Jeho kompaktní formát a vestavěný bateriový modul usnadňují jeho použití v laboratoři i v terénu.

Prostě jej zapnete a zvolíte zařízení a topologie, které chcete sledovat. Pak již jen prohlížíte data známými pohledy v software ComProbe, jako jsou „Frame Display“ (protokolové dekódy rámců), „Timeline“ (časová osa), „Packet Error Rate Statistics“ (statistiky četnosti chyb rámců), „Coexistence View“ (pohled koexistence), „Message Sequence Chart“ (graf posloupnosti zpráv) a další!

» Kompaktní formát (159 mm šířka x 54 mm výška x 165 mm hloubka).

» Výběr svých zařízení, pikonetů a topologií pro zaostření se a eliminaci jiných dat.

» Jeden stisk pro zahájení snímání dat.

» Vestavěný bateriový modul – překonává výpadky napájení, vypínání nebo restarty napájení – výborné pro testování ve vozidlech (automotive).

» Dešifruje a analyzuje data BĚHEM nebo NÁSLEDNĚ po snímání, tj. dešifrování živé i po snímání.

Informace tak, jak je potřebujete vidět (ComProbe)

S pomocí výkonného software ComProbe od Frontline můžete analyzovat a nahlížet na data Bluetooth tím způsobem, který potřebujete.

Náhled „Frame Display“ ukazuje rámce ve 3 souvislých panelech. Každý jednotlivý rámec je plně dešifrován a dekódován podle použitých protokolů a profilů, přičemž je zobrazen snadno přehlédnutelným a použitelným formátem.

„Timeline View“ použijte na přehled o rámcích zobrazených posloupně v jasně graficky zobrazené časové ose. Potřebujete více podrobností? Jen najeďte myší nad jednotlivý rámec a shlédněte informace o rámci.

Pohled „PER Stats“ využijte pro statistiky četnosti chyb rámců nebo přehled o managementu kanálů Bluetooth, nebo graf posloupnosti zpráv „Message Sequence Charts“ pro vysokúrovňové zobrazení interakcí mezi zařízeními.

Všechny pohledy jsou navzájem synchronizovány. Jediným kliknutí v jednom pohledu se přenesete na stejný rámec v ostatních pohledech.

Software ComProbe poskytuje všechny funkce, které potřebujete pro přesné porozumění o tom, jaké informace se mezi zařízeními popř. nástroji přenášejí, čímž vám pomáhá vyvíjet a debugovat vaše zařízení RYCHLE!

Vývojáři i testéři spoléhají na nástroje od Frontline

Frontline je prověřený vůdce průmyslu na trhu snifferů pro Bluetooth. ComProbe Sodera od Frontline je nejnovější člen rodiny analyzátorů ComProbe a poskytuje stejně spolehlivý výkon, který si vývojáři a testovací inženýři zvykli od Frontline očekávat. Prostě jej zapněte a měřte.

Sodera pomáhá projít návrhem, vývojem, debugováním, testováním, ověřováním a kvalifikačními cykly rychle a spolehlivě. Bez ohledu na vaši roli v řetězci činností vám protokolový analyzátor Sodera umožní dostat váš produkt s bezdrátovým Bluetooth na trh rychleji.

<< Přehled | Specifikace >>

Terč   Zaostřené varianty Frontline SODERA:

Od 11/2018 jsou poskytovány zaostřené varianty analyzátoru Frontline SODERA pro různě orientované vývoje na škále technologie Bluetooth. Zaostřené varianty jsou v ceně až o 50 % levnější než plná varianta.

 

Vlastnosti a výhody
Bezdrátové snímání: snímá VŠECHNY rámce přenášené vzduchem v pásmu 2.4 GHz, plně synchronizovaně a s časovými razítky.
Snímej nyní, dešifruj později: všechny kanály Bluetooth jsou nasnímané souběžně pro dešifrování a analýzu v jakémkoli čase.
Dělá všechno: jsou podpo-rovány všechny profily a protokoly až po Bluetooth 4.2.
Snadný, výkonný a intuitivní: analyzujte a odstraňujte potíže pomocí software ComProbe, včetně všech pohledů na nasnímaná data.
Analyzujte vícenásobné PICONETy: intuitivní analýza mnohočetných bezdrátových zařízení a spojení.

Přenositelnost bez kompromisu: malý rozměr a vybavení bateriovým modulem znamenají, že můžete pracovat kdy a kde potřebujete.

Plně konfigurovatelný: softwarově definovaný rozbor radia znamená, že během dalšího vývoje Bluetooth technologie nebudou potřebné žádné hardwarové změny.
Úplná korelace audio a protokolových událostí: Pracuje s modulem Audio Expert System software, který rychle řeší audio záležitosti týkající se protokolového stacku Bluetooth.

 

Pro aplikace a řešení
Vývoj, ladění, debugování, ověřování, kvalifikační cykly.
Klasické Bluetooth.
Low Energy Bluetooth.
Duální mód: LE + klasické.
Vícenásobné PICONETy.



Prospekt ComProbe SODERA
(r. 2015 - anglicky)



Zaostřené varianty
Frontline SODERA
(prospekt 11/2018 - anglicky)

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.